Arie de Paauw

Boeken met tips voor in de praktijk

Opfrisser met de 7 W's:

Stille tijd, luisteren naar en spreken met God is voor veel mensen niet altijd even gemakkelijk. Deze vorm kan je daar misschien bij helpen.

Iedere tekst wordt 7 vragen gesteld, die de tekst handvatten geven en toepasbaar maken in het dagelijks leven. Wie, Wat, Waar, Waarom, Wanneer, Waarvoor en Waartoe ontsluiten de tekst en maken het praktisch.

Het is de vrucht van de stille tijd van de schrijver, die hij ging publiceren via zijn blog en de sociale media en waar positief op werd gereageerd.

Daarom besloot hij om het nu als dagboek uit te geven, zodat nog meer mensen er plezier aan kunnen beleven.

Het is niet echt een diepgaande studie, maar meer van hoe breng je het christelijk geloof in praktijk. Het gaat over discipelschap en alles wat daarmee te maken heeft. Volgeling van Jezus zijn anno nu.

Kortom, wil je iedere morgen worden opgefrist met Gods Woord en handen en voeten geven aan je geloof, dan kan dit dagboek daar een hele goede hulp bij zijn.

Achtergrond is de tekst uit Efeze 5 vers 26, waar staat: 'om haar te heiligen, haar te reinigen met water en woorden' vandaar de term Opfrisser en de badkuip scene op de cover.

Veel zegen bij het toepassen van deze Opfrissers!


Wie ben ik?

Veel mensen worstelen met hun identiteit.
Vaak is er in de opvoeding, op school of door relaties negatief over hen gesproken en is men dat zelf gaan geloven.
Of we hebben vanuit de kerk te horen gekregen dat we weinig of niets zijn. Van generlei betekenis.

Dit boekje wil je helpen om je identiteit in Christus te laten zien, omdat God niet van je houdt om wat je doet, maar om wie je bent.

In Christus zijn we een nieuwe schepping en dat verandert nogal wat aan onze identiteit.

In een dagboek van veertig dagen ontdek je wat en wie je bent en wat er allemaal mogelijk is.
Een spannende ontdekkingsreis!