Arbeiders in de Oogst

Bijbelschool - Dordrecht

Stichting Arbeiders in de Oogst heeft als doelstelling om de arbeiders, door God uitgezonden, te trainen om de oogst binnen te halen. Twee sleutelwoorden staan daarbij centraal:


• Doeltreffend
• Effectief

Al vanaf het begin van de oprichting is dat haar streven geweest. Wanneer we iets doen, moet er effect zijn, zo niet, dan ermee stoppen en iets nieuws gaan ontdekken.

Dat streven uit zich in een aantal cursussen en trainingen, allen los te volgen maar samen de Discipel-Bijbelschool voor Arbeiders in de Oogst vormend.

 

Modules:

- Dieper met de Geest

- Gebed

- Pastoraat

- Genezing en bevrijding

- Pijlers van het Christelijke geloof

- Evangelisatie

- Ken he autoriteit in Christus

- Opzoek naar het koninkrijk van God

- Oorlog tegen de Heiligen