St. Arbeiders in de Oogst

Gebedslijn

Is er een nood in je leven? 

Heb je alles al geprobeerd, maar helpt niets?

Zie je geen uitkomst meer?

Dan kunnen wij je misschien helpen, wij willen graag voor je bidden (wij bidden in de Naam van Jezus, naar God, de Vader)


U krijgt dan een voicemail, waar u uw verzoek kunt inspreken. Deze boodschap komt in de mailbox van de groep bidders.

Let op starttarief is €0,045, daarna €0,80 p/m

Graag niet na 22:00u en voor 7:00 's morgens


Uw mail komt binnen bij een groep bidders, die  voor je gaan bidden.
Wij ervaren dat God altijd naar onze gebeden luistert.
Hij antwoordt alleen soms op een andere manier dan wij zouden verwachten, maar Hij is bij je enjouw probleem betrokken.

Hoe je situatie ook is, hoe uitzichtloos het misschien ook lijkt:  

God is altijd groter dan het grootste probleem! want Jezus leeft!


Hoe gaat het in zijn werk?

De leden van het gebedsteam ontvangen deze verzoeken in hun mailbox en gaan, nadat ze dat gelezen of beluisterd hebben, voor je situatie bidden. 

Wat kost dat?

Helemaal niets. Deze dienst is helemaal gratis. (Het bellen echter wel: Let op starttarief is €0,045, daarna €0,80 p/m) Wij willen je graag helpen in iedere nood van je leven door je in contact te brengen met de Here God, de Schepper van hemel en aarde.

Hoelang wordt er voor mij gebeden?

Wij stellen het op prijs wanneer je ons op de hoogte houdt van veranderingen in de situatie. Dan kunnen wij stoppen met bidden of ons gebed aanpassen. Soms hebben we het gevoel dat we moeten stoppen met bidden, omdat de Here God ons dat duidelijk maakt.

Wat is jullie doel?

Wij willen je graag in contact brengen met de levende God, die Zich heeft laten zien in Zijn Zoon, Jezus Christus. Toen Hij op aarde was deed Hij wonderen. Hij genas zieken, dreef boze geesten uit, voorzag in behoeften van mensen: water in wijn, brood voor een groot aantal mensen enz. Wij zijn er van overtuigd dat wat Hij toen deed, ook nu nog mogelijk is. Opdat je gelooft dat deze Jezus, is de Christus, de Messias, de Zoon van de levende God en opdat je door in Hem te gaan geloven, leven hebt in Zijn Naam .

Waarom een Gebedslijn?

De Here Jezus zegt in de Bijbel, dat wanneer er 2 of 3 iets eensgezind aan de Vader zullen vragen, het voor hun zal gebeuren (Mat 18:19) Onze gebedsgroep bestaat op dit moment uit zo'n 60 bidders....


De Gebedslijn is een initiatief van

stichting Arbeiders in de Oogst uit Dordrecht.

De bidders zijn verschillende mensen, van verschillende leeftijd en kerkelijke achtergrond

 Zij delen echter de volgende overtuigingen:

  • Geloof in God en dat Hij nog steeds machtig is om u te kunnen helpen
  • Bewogenheidheid met uw situatie, wat die ook mag zijn.