St. Arbeiders in de Oogst

Genezing / bevrijdingspastoraat

Stichting Arbeiders in de Oogst is een onafhankelijke stichting die zich ten doel gesteld heeft de kerk van Jezus Christus te trainen in het maken van discipelen.

Dit doet zij door de discipel training voor Evangelisatie en het houden van seminars en trainingsscholen voor Genezing en Bevrijding.

Verder wil zij het werk van de bevrijdingsteams die volgens deze principes werken steunen en onder de aandacht brengen. Meer informatie: www.arbeidersindeoogst.nl.

De teams werken onafhankelijk van elkaar en van de stichting.

Wij kunnen ook niet verantwoordelijk gehouden worden voor de resultaten.

Vind op de website in welke provincies de teams werkzaam zijn, onder het kopje 'contact'.